Vad bör ett CV innehålla?

CV/Vad bör ett CV innehålla?
Vad bör ett CV innehålla? 2017-05-19T08:13:09+00:00

Ett bra CV kan ge dig ditt drömjobb

Ett CV (Curriculum vitae) brukar ibland kallas för meritförteckning. Likheten är stor, även om ett CV brukar vara mer heltäckande än en meritförteckning som oftast enbart innehåller tjänstemeriter.

Ett CV beskriver relevanta skeenden i livet hos en person som ansöker om en tjänst. Det är viktigt att man skapar en så tydlig bild som möjligt för att låta en rekryterare bilda sig en så bra uppfattning som möjligt om ens bakgrund.

Förutom rena personuppgifter och arbetsmeriter så brukar ett CV innehålla information om utbildningar och certifieringar, ideellt engagemang och relevanta fritidssysselsättningar/hobbies.

Ofta när man söker en tjänst blir man tillfrågad att lämna ”referenspersoner”, dvs personer som man arbetat med tidigare och som kan lämna en muntlig tredjepartsredovisning över hur man är som person. Helst skall detta vara en överordnad. Det är dock vanligt att man avvaktar med att skriva detta i sitt CV utan att man lämnar denna information på begäran och då efter att ha stämt av med tilltänkt person.