Vad är ett CV?

CV/Vad är ett CV?
Vad är ett CV? 2017-05-19T08:13:09+00:00
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Bokstavskombinationen CV är en förkortning av det latinska ”Curriculum Vitae”. En ungefärlig svensk översättning skulle vara ”levnadslopp” och används som benämning på ett dokument som beskriver en individs relevanta händelser i livet. Det kan röra sig om studier, arbetslivserfarenheter och olika kunskaper som personen besitter.

Förr användes ett CV endast vid tillsättande av högre tjänster inom ett företag, medan det idag är ett självklart dokument att bifoga vid ansökan till alla tjänster.

Termen har sitt ursprung ur latin, men används idag i de flesta språk även om vissa länder har sina egna varianter. I engelskspråkiga länder använder man ofta ordet ”Résumé” och i Sverige säger man ofta ”meritförteckning, även om det egentligen är en förenklad version av ett CV.

När man söker ett arbete, annonserat eller på ren chansning, brukar man förutom sitt CV även skicka med ett personligt brev. Därutöver kan man skicka med eventuella betyg och relevanta intyg.

Ett personligt brev bör anpassas inför varje tjänst man söker men ett CV är generellt och skickas som bilaga till alla arbetsgivare.