Arbetsmarknaden 2014/2015

CV/Blogg/Arbetsmarknaden 2014/2015

Arbetsförmedlingen gör två gånger per år en sammanställande prognos över arbetsmarknaden framöver. Studien sker bland annat genom intervjuer med företag och offentliga arbetsgivare i Sverige.

Den senaste prognosen presenterades i slutet av juni 2014 och pekar på en stigande sysselsättning. Totalt räknas sysselsättningen stiga med 41 000 platser under 2014. De flesta yrkesområden ökar även om sjukvårdspersonal och ingenjörer står för den största ökningen.

En annan observation är att det generella behovet för utbildad arbetskraft ökar, medan personer utan gymnasiekompetens kommer få allt svårare att slå sig in på arbetsmarknaden.

Däremot ger de yrkesförberedande gymnasieprogrammen en allt större möjlighet till anställning.

By | 2017-05-19T08:13:09+00:00 oktober 26th, 2014|Blogg|0 Comments

About the Author: