Monthly Archives: oktober 2014

CV/2014/oktober

Arbetsmarknaden 2014/2015

Arbetsförmedlingen gör två gånger per år en sammanställande prognos över arbetsmarknaden framöver. Studien sker bland annat genom intervjuer med företag och offentliga arbetsgivare i Sverige. Den senaste prognosen presenterades i slutet av juni 2014 och pekar på en stigande sysselsättning. Totalt räknas sysselsättningen stiga med 41 000 platser under 2014. De flesta yrkesområden ökar även [...]

By | 2017-05-19T08:13:09+00:00 oktober 26th, 2014|Blogg|0 Comments

Arbetskraftsundersökningarna för september 2014.

Arbetskraftsundersökningen (AKU) genomförd av Statistiska Centralbyrån för september 2014 ger positiva besked. Antalet sysselsatta personer i åldrarna 15-74 år har under ett år ökat med över 100 000 personer och visar på ett arbetslöshetstal om 7,2%. Generellt skedde en ökning inom de flesta områden jämfört med september 2013; antal anställda, antal arbetade timmar, sysselsättning samt [...]

By | 2017-05-19T08:13:09+00:00 oktober 26th, 2014|Blogg|0 Comments